KaNest-File – Galitt



m XML-b rm h vr u vr h ISO 8583 r, KN® – u pp r vr# rg fi rm, c u g fi( r bu r r-m. 9 cp h KN® rg r # h D9 rmc g mh g# rmw rk” fi h ISO/ 9EI 9646-1. ARCHITECTURE KN® – g 3 v $ • h Eg wh ch mg fi r r, pp c ru rm, ( c u h b r uc mu % • h Rp r# wh ch fi h fi rm, u m ru c r # % • h W rkh p wh ch fi h Su mp

Read about:   Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər -